Imorgon är det som bekant en mindre protest mot Familjeläkarnas vårdcentral i Husby klockan 15:00. Vi har i flera texter återgett husbybors berättelser om vad man upplevt på vårdcentralen. För att fördjupa oss i problemet har nu även hämtat ut och gått igenom de många IVO-anmälningar som gjorts mot Familjeläkarna i Husby.

Vad innhåller anmälningarna? Mycket av kritiken består i att Familjeläkarnas Vårdcentral i Husby utsätter sina patienter för olika kränkningar och felbehandlingar som lett till olika skador.

Felbehandling och feldiagnostisering

* Patient blev behandlad mot TBC med muskelavslappnande. Det slutade med att patienten inte kunde gå och blev akut opererad. Rehabiliteringen var svår och patienten fick bestående men.
*Patient avled efter att ha diagnostiserats med nacksmärta. Patienten avled efter några dagar av hjärtinfarkt. Tydliga tecken på förestående attack fanns.
*Patient blev diagnostiserad med diabetes på morgonen och fick hjälpmedel och medicin. På kvällen kontaktade Familjeläkarna personen och sade att diagnosen var fel.
* Felaktiga recept skrivs ut.

Bristande journalföring

*Fel datum för besök och journalanteckningar.
*Journalanteckningar konstrueras i efterhand.

Brott mot tystnadsplikten

*Ringer till anhöriga och berättar om patienters problem. Detta kan sluta illa då det finns kvinnor som förlitar sig på tystnadsplikten och blir lidande. Tystnadsplikten måste hållas på grund av sociala och religiösa skäl, säger en drabbad kvinna.
*Utskrivna läkarintyg och utredningar från andra vårdgivare har mystiskt försvunnit.

Bristande språkkunskaper hos personalen

*Många patienter upplever att vissa läkare har både bristande kunskap och språksvårigheter. Det finns flera vittnesmål om hur läkarna sitter och googlar fram diagnoser mm.

Problem i hemsjukvården

*En anhörig till en patient vittnar om hur läkaren struntat i att skriva ut medicin. Detta slutade med att den anhöriga själv fick gå runt och låna ihop medicin så det skulle räcka över helgen. Vårdcentralen uppger att personalen inte räcker till…..

Ombokning av tider

*Tider ombokas utan att patienterna meddelas. Detta resulterar i att man får betala avgift för uteblivet besök utan att man varit medveten om att man haft en tid.
*Patienter har även fått faktura efter besök hemskickat , trots att patienten haft frikort.

Kränkande bemötande

*Besökare är ledsna och besvikna över hur man blir bemött. Barn som har besökt Familjeläkarna, tillsammans med vårdnadshavare, har blivit rädda för läkare som skrikit.
*I receptionen prioriteras patienter med samma ursprung som personalen.
*Folk blir bemötta på ett sätt som är förnedrande, nedvärderande och kränkande. Detta kan ge ångest.
*Verksamhetsansvariga har, trots åratal av protester, inte tagit ansvar för en förändring.
*Även Stadsdelsförvaltningen har, i en anmälan till IVO klagat på att man inte kan komma i kontakt med ledningen.