Nu på tisdag är det en protest på Husby torg mot Familjeläkarna. Protesten arrangeras av Socialt center i Husby.  Många har farit illa av Familjeläkarnas undermåliga vård och har tagit upp detta på Socialt centers stormöten. På ett stormöte beslutades det om att det skulle göras en protest och nu blir det alltså av. Socialt center meddelar att syftet med protesten är uppmana till bojkott och dela ut information om hur man byter vårdcentral.

Protest: Bojkotta familjeläkarna i Husby, 12/3 15:00
Plats: Husby torg