Många husbybor har under lång tid klagat på vårdcentralen i Husby som drivs av Familjeläkarna. Vi har pratat med ett tiotal personer som uttrycker ett stort missnöje med arrogans, livsfarlig okunskap, patientfarligt slarv och ett riktigt dåligt bemötande.

Många husbybor upplever att det inte finns något vettigt alternativ eftersom andra näraliggande vårdcentraler har meddelat att det är “fullt”. Vårdcentralen har alltså många besökare trots alla brister vilket märks på väntetiderna. Familjeläkarna tjänar troligen mycket pengar på vårcentralen i Husby eftersom de nu valt att öppna en vårdcentral till i Akalla.

En lång rad av allvarliga missförhållanden

Skicka faktura till Kronofogden trots avbokning
En mamma avbokade två dagar innan läkartiden för sin son och sedan skickade vårdcentralen ändå en faktura på 400 kr till Kronofogden. Vårdcentralen kunde inte ta emot en patient på grund av en vattenskada i lokalen och trots att patienten var på plats så skickade de ändå en faktura där de skrev att patienten hade missat sin tid.

Vill inte följa inte upp

Vårdcentralen lovar att ringa upp för att lämna viktig information och sedan om patientens missar samtalet så struntar de i att följa upp: “Det är ditt problem”, kommer de. Vårdcentralen återkopplar inte och missar att skriva i viktiga saker i journalen.

Påhittade uppgifter i journalerna
De lyssnar inte på patienterna och skriver inte i journalen vad man säger utan de hittar på, t.ex: “Patienten har kallat på ambulans”.
Patienten har aldrig sagt detta. Patienten behövde hjälp efter en operation i huvudet och läkaren skrev då om problem med “övervikt” i journalen. En person har krävt att de ska ändra i journalen och de har lovat att ändra men de struntar i det.

Saknar kunskap och googlar under besöket
Flera läkare har problem med språket och de sitter och googlar under undersökningarna vilket en kvinna tog foto på.


Fientligt bemötande i receptionen om man inte tillhör “rätt” folkgrupp
När man pratar med mottagningen och begär att få kontakt med sin läkare t.ex.
så himlar personalen i receptionen med ögonen som om man är dum i huvudet. Det finns ingen kontinuitet och det kommer hela tiden nya läkare. Personalen i receptionen har riktigt dåligt bemötande och har ofta en dryg och otrevlig ton. Detta är något som väldigt många är missnöjda med. De flesta i personalen kommer från ett specifikt land. Många har satt att deras landsmän får gå före i kön. Många upplever att personer från detta land starkt tror att de är bättre än andra.

“Inget fel” trots allvarligt sjuk av njursten
En kvinna gick till vårdcentralen med njursten och “var helt grön i ansiktet”.
Läkaren sa att det inte var något fel på henne och hon fick senare åka ambulans för att akut ta bort njursten.


Skriver ut naproxen för alla sjukdomar
En “läkare” skrev hela tiden ut samma medicin till folk för alla möjliga sjukdomar.
Det var naproxen och några andra receptfria mediciner.


Överskrivning av anti-biotika
En kvinna fick flera gånger utskriven antibiotika till sitt barn när hon bytte vårdcentral så reagerades den nya läkaren mycket stark på denna överskrivning av antibiotika.


Blodförtunnande för problem med sköldkörteln
Läkaren läste inte journalen och skrev ut hjärtmedicin (blodförtunnande) när en person hade problem med sköldkörteln.
Läkaren satt under undersökningen och läste i en bok på främmande språk som stöd i arbetet.


Slarvade bort handlingar
En patient berättar att vårdcentralen tappat bort sjukskrivningspapper, glömt bort tider och slarvat bort andra viktiga handlingar och att de är allmänt otrevliga.


Läkare klagar på “invandrare” – är själv invandrad
Förnedrande kommentarer: “Hur länge tänker du tänkt att dra omkring och vara sjukskriven då?”.
“Ni invandrare ska alltid sjukskriva är för allting” (läkaren är själv invandrad).


Bra personal orkar inte arbeta kvar och yngre är rädda för de äldre
Personal som är bra orkar inte arbeta kvar på grund av missförhållanden.
De yngre läkarna vågar inte vidta åtgärder som kostar pengar och frågar hela tiden äldre läkare som ofta säger nej till olika behandlingsåtgärder.

Läkare kan inte svenska och måste använda tolk och låtsas som att det är patienten som behöver tolk
Läkare kan inte svenska och hämtar en tolk för att tolka att läkaren som inte kan svenska.
Vårdcentralen tar betalt för detta och låtsas att det är patienten som behöver tolkas.


Skickade friska patienter till covd-mottagningen
Under covid-perioden så fick personerna gå till covid-mottagningen trots att de var helt friska eftersom läkarna inte kunde läsa och förstå lab-svaren.

Patient hade cancer, läkaren förstod inte provresultatet
En person lämnade prover som visade cancer och läkaren förstod inte provresultaten men när personer hamnade på akuten så de blev läkarna mycket förvånade över att vårdcentralen i Husby inte reagerat på provresultaten redan för ett år sedan.


Dödade kvinna genom överskrivning av tabletter
En kvinna med beroendeproblematik fick ett hundrapack utskrivet med beroendeframkallande tabletter.
Inom loppet av 10 dagar så hade hon ätit upp det mesta och hon avled senare i sitt hem i vardagsrummet på grund av överdosering av tabletterna.

Hade allvarlig järnbrist – inget fel i proverna
En kvinna hade järnbrist och lämnade prover men vårdcentralen hittade inget fel.
Efter en tid så fick hon åka med ambulans till sjukhus för att få järn intravenöst. Vårdcentralen tyckte att det inte behövdes någon uppföljning eftersom hon “varit på akuten”.

Gav diabetesdiagnos på morgonen och på kvällen ringde de och sa att det var fel

Hur många ska dö innan missförhållandena upphör?

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har fått i många anmälningar som gäller incidenter på vårdcentralen i Husby. Här är en lista .