Undrar ni något eller vill ni att vi ska rapportera något?

Redaktionen: Marit Almughrabi 0739492217

Kontakta oss på husbyarbetarblad@gmail.com

Förklara, vad är Husby Arbetarblad?

– Husby Arbetarblad är en nättidning som vill att arbetarklassens upplevelser och syn på verkligheten ska komma ut helt ofiltrerad och utan fega anpassningar till vad som passar makthavarna. Presstödet har en korrumperande verkan som bidrar till detta. Vi vill inte vara ekonomiskt beroende av staten utan av arbetarna.

– Vi upplever att dagens medier för det mesta har en fejkad neutralitet och att de i realiteten sprider makthavarnas narrativ eller så anpassar de sig till makthavarna. Vi ställer oss alltid på arbetarklassens sida i relation till kapitalisterna och dess politiska representanter. Förtrycket av arbetarklassen är konstant men ändå känner sig många ensamma i eländet och det vill vi ändra på med vår rapportering.

Hur kom ni på idén och när startade ni tidningen? Ni skriver själva att ni inte ”låtsas vara objektiva som de flesta andra medier, utan att ni alltid står på arbetarklassens sida”. Vad fyller ni för funktion och vad är det annan media missar i sin rapportering?

– De första artiklarna lades upp i september 2023. I vårt arbete med olika lokala kamper i Husby har vi känt en stigande frustration över att de arbetare som drabbas av olika  rättvisor inte får sina röster hörda. Det är arbetarna som ska synas och höras, inte förtryckarna. Om makthavare vill svara på kritik så är kommentarsfältet helt fritt.

– När enskilda får sin version publicerad så bidrar det till att stärka förhandlingspositionen i enskilda konflikter med offentliga institutioner, myndigheter och företag. Polisens och rasisternas bild av arbetarklassområden har fått en allt starkare dominans. Vi vill jobba för en ny lokal arbetarpress över hela landet för att på så sätt rubba maktbalansen.

 

Texten ovan kommer från en artikel i tidningen Arbetaren