Socialdemokraterna och Svenska bostäder försökte på olika vis stoppa protesten mot Familjeläkarna som genomfördes idag i Husby centrum. Vår reporter på plats pratade med flera deltagare som var mycket upprörda över detta och de kallades både “odemokratiska” och “falska”.

Vid tre-tiden på eftermiddagen kom en polisbuss till Husby centrum och ett par väktare gick runt. Anledningen till detta var att Familjeläkarna försökt att måla upp att det fanns någon slags fara på grund av den planerade protesten. Innan deltagarna väl var på plats så radade poliserna upp sig framför vårdcentralen för “skydda” den och väktarna ställde sig i närheten.

Deltagarna i protesten gick till platsen med en banderoll och började dela ut flygblad med uppmaning att byta vårdcentral. Efter att polisen “säkrat” platsen så vågade sig flera chefer från Familjeläkarna ut för att prata med folk på gatan. De gick runt och pratade med folk samtidigt som många hade en hel del hårda ord att säga dem. På plats var även Familjeläkarnas VD och ägare, den före detta socialdemokratiske rådgivaren Stefan Amér.

Socialdemokraterna agerade på uppdrag av Familjeläkarna för att stoppa protesten

Socialdemokraterna i Primärvårdsnmämden hade tidigare gjort ett platsbesök i Husby på grund av alla problem med vårdcentralen. Det hela ledde till att en chef på Familjeläkarna lyckades övertyga dem att försöka stoppa protesten och istället ha ett “dialogmöte” på Folkets Husby den 17:e april. Socialdemokraterna skred till verket och försökte påverka lokala personer att inte komma till protesten och att argumentera att protesten var “förhastad”.

Mänskligt lidande, inget som bekymrar cheferna på Svenska bostäder?

En deltgare berättade att i dagarna innan protesten tog en chef på Svenska bostäder kontakt med lokala företag och spred ut att protesten skulle “ge en negativ bild” av Husby och att det skulle försämra möjligheterna att driva företag i området. Enligt insatta personer har insatsen snarare retat upp lokala personer som ifrågasätter varför en kommunal hyresvärd överhuvudtaget blandar sig i frågan och särskilt när det gäller en verksamhet som har skapat så mycket lidande. Personer på plats upplever att Svenska Bostäders chefer inte bryr sig om mänskligt lidande och att det enda som viktigt är vinsterna.

Inte första gången Familjeläkarna är i blåsväder…

Så här skrev Expressen för ett par år sedan: “En rekommendation att undvika äldreboenden. Mejl som avslöjar att äldre inte skulle skickas till sjukhus. Läkare som på ljudinspelning säger sig vara beordrad att inte besöka patienter. Hundratals döda, polisanmälningar och kritik från IVO. Expressen kan nu avslöja hur det privata läkarbolaget Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB gång på gång brustit i sitt arbete under pandemin.”

Protesten arrangerades av Socialt center i Husby. Enligt deltagare så hade många husbybor klagat på allvarliga missförhållanden och på ett öppet stormöte röstade deltagarna för att en protest mot Familjeläkarna skulle göras.