Region Stockholm som ansvarar för vårdcentralerna har en nämnd som heter Primärvårdsnämnden som beslutar om avtal med vårdcentraler och fördelar pengar. Igår hade de ett nämndmöte och de kräver nu att få göra ett verksamhetsbesök med anledning av klagomålen. Flera husbybor har lagt ner en hel del arbete på att prata med politiker och det verkar nu ha gett resultat. Ett platsbesök kan vara ett första steg.

De politiker som sitter i nämnden jobbar är “fritidispolitiker” och de är inte så insatta som tjänstemännen som jobbar med vårdfrågor dagligen. Om ett avtal t.ex. ska sägas upp är inget som politikerna har koll på utan då måste man först bearbeta tjänstemännen som kan lägga ett förslag till nämnden som sedan kan besluta.

Primärvårdsnämndens uppgift är att “styra, utveckla och fördela resurser till primärvården”. Nämnden ansvarar bland annat för följande:

Att fastställa mål och riktlinjer för primärvården
Att fördela resurser till primärvården
Att följa upp och utvärdera primärvården
Att fatta beslut om avtal med vårdgivare inom primärvården