Den som är missnöjd med sjukvården kan anmäla till IVO som ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS. Många är upprörda över vårdcentralens bristande kompetens och arrogans och det syns även i anmälningarna som kommit in (se nedan). Vi gräver vidare.