I tisdags så var vår reporter på plats på Socialt centers boxning. Barn och ungdomar deltog i boxningsträning som leddes av Magnus Lundgren. Många barn som kom från olika håll i järvaområdet var på plats. 

Träningen var lämplig för både de som är oerfarna och de med mer erfarenhet. Under vägledning erfarna kampsportare får barnen inte bara fysisk träning utan blir också motiverade, får starkare självförtroende och känner sig som en del av en större gemenskap.

Det var många föräldrar och familj på plats som fick komma och se sina barn under aktiviteterna. Att de är närvarande kan stötta och uppmuntra nybörjare samt skapa en positiv miljö.

Husby Socialcenter håller på med att skapa meningsfulla aktiviteter för ungdomar och såna här boxningspass är en utmärkt demonstration av deras dedikation till att stärka samhället och uppmuntra fysiskt välmående. Boxningen bidrar till att skapa en trygg och inspirerande miljö där barn och ungdomar kan växa individuellt och som en del av den större gemenskapen i en husby.

” Det viktigaste är att man är snäll mot varandra[…]”- Magnus Lundgren.