Idag genomförde Husby arbetarcentrum två aktioner mot två företag som organisationen driver kampanjer mot. Båda aktionerna riktade sig mot företagens kunder. När det gäller Fridays City Service så delade man ut information om missförhållandena till bland annat Skanska och till personer på ett bygge vid NK i centrala Stockholm.

När det gäller Balder så gick Husby arbetarcentrum till olika instutioner som hyr lokaler av Balder för att uppmärksamma dem på missförhållandena vilka i förlängningen också kan drabba de som hyr lokaler av dem.