Trots att arbetslösheten har varit hög länge och nu ligger på nästan 9 procent så får allt färre socialbidrag.  För åttonde året i rad minskar antalet personer som får socialbidrag i Sverige. 2014 låg antalet biståndstagare på 226 400 och i den senaste mätningen bara 146 000 hushåll. Det är en minskning med cirka 36 procent.

Det pågår en kampanj som säger att socialbidrag är för lätt att få och alldeles för högt. Kapitalisternas öppna organisationer Timbro, Almega, Moderaterna och Liberalerna säger att det måste finnas ett “bidragstak” för att folk skulle motiveras att jobba istället för att söka socialbidrag. Motivation är ju bra men ingen motivation i världen hjälper när det inte finns några jobb.

Forskning visar att socialtjänstens handläggare har blivit allt mer snåla.

“Det är en ganska entydig trend. Dels ges färre bifall, dels är beloppen lägre i dag än tidigare, säger Åke Bergmark, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.”

Statliga SVT sprider uppgifter om att  “LVU-kampanjen” gör att hjälpbehövande inte vågar söka och att pensionsålder höjts.