Redan kring midsommar kommer fastighetsägarna att inleda hyresförhandlingarna för 2025, betydligt tidigare än det normala schemat. Traditionellt sett påbörjas dessa förhandlingar tre månader innan årsskiftet, men i år väljer många fastighetsägare att framställa sina krav redan nu. Kraven ligger på cirka 15 procent trots att de fick igenom rekordhöjningar för 2024. Det oväntade draget att skicka kraven före sommaren har fått Hyresgästföreningen att fundera över om hyresvärdarna vill krascha hela förhandlingssystemet.

Fastighetsägareföreningen som representerar en stor del av de privata hyresvärdarna, har börjat skicka sina krav på hyreshöjningar till flera regioner i landet, däribland Södra och Västra Sverige. Region Stockholm ligger dock fortfarande efter i processen.

Enligt rapporter förväntas hyresvärdarnas yrkanden ligga runt 15 procent, med vissa variationer mellan 13 och 17 procent. Denna betydande höjning speglar, enligt en chef på Hyresgästföreningen, ett strategiskt beslut från fastighetsägarnas sida att sätta press på hyresregleringssystemet och testa dess gränser.

Hyresgästföreningen menar de står inför “en utmaning” att hantera förhandlingarna under en period då deras resurser är hårt ansträngda. “Vi är ganska säkra på att fastighetsägarna inte har någon avsikt att komma överens,” säger en representant från Hyresgästföreningen. Detta betyder att många av förhandlingarna sannolikt kommer att hänskjutas till skiljeman redan i oktober, vilket kan påverka hyresnivåerna på nationell nivå.

Om Hyresgästföreningen och de privata hyresvärdarna inte kommer överens så kan de låta en “skiljeman” som utses av Hyresnämnden bestämma. Han blir i praktiken en slags “diktator” som själv bestämmer vad hyreshöjningen ska bli.

Medan de stora “allmännyttiga” (kommunalt ägda) bostadsföretagen ännu inte har visat tecken på att följa fastighetsägarnas exempel, kan det tidiga beslutet från skiljemännen sätta en standard som påverkar hela hyresmarknaden.

Enligt en av Hyresgästföreningens representanter så tillämpar hyresvärdarna en strategi som innebär att de vill att hela förhandlingssystemet ska spricka eftersom det finns en regering som vill införa fri hyressättning (“marknadshyror”). Genom att parterna inte kommer överens och Hyresgästföreningen inte hinner med så kan de påstå att systemet “inte fungerar” och få regeringens stöd för att införa helt fri hyressättning.

Hyresgästföreningen å sin sida överväger inte att ta upp de stridsåtgärder som de använde förr i tiden, t.ex. blockader och hyresstrejker. Dessa former av kampmetoder skulle kunna ge hyresgästerna verklig makt som består oavsett vilken regering som styr och oavsett vilka lagar som finns.

För hyresgäster innebär hyresvärdarnas plan en period av ännu större osäkerhet och potentiellt högre kostnader, medan hyresgästföreningen internt påstår att de ska mobilisera för att göra protester. Detta är dock något de brukar vara försiktiga med eftersom de samtidigt är rädda för att reta fastighetsägarna för mycket så att “går till regeringen” för att igenom fri hyressättning. Då kommer både Hyresgästföreningens inkomster och roll krympa kraftigt.