Demonstranter från Husby deltog igår på protesten mot det avtal som ger USA rätt att ha militärbaser och kärnvapen i Sverige. Protesten genomfördes i anslutning till riksdagen eftersom riksdagen skulle rösta om avtalet.

Regeringen har nyligen tecknat ett nytt militäravtal med USA som heter Defence Cooperation Agreement (DCA).

DCA är inte vanligt “försvarssamarbete” eftersom USA:s soldater får operera fritt i Sverige. Enligt avtalet ska USA under minst tio år kunna använda svenskt territorium och militära resurser utan hinder. Detta inkluderar flygplatser, hamnar, övningsområden och andra anläggningar på sjutton orter från Kiruna i norr till Revingehed i söder. USA väpnade styrkor tillåts att röra sig fritt med egna vapen och utrustning under eget befäl, utan att lyda under svensk lag.

Sverige saknar inspektionsrättigheter enligt avtalet, vilket innebär att lagring av kärnvapen och övningar för kärnvapenkrigföring potentiellt kan förekomma på svensk mark.

Kritikerna varnar för att liknande avtal med Finland, Norge och Danmark omvandlar hela Norden, nästan hela Östersjön samt västra Arktis till ett samordnat militärt operationsområde för en främmande stormakt. Detta skulle enligt dem öka spänningarna mellan kärnvapenmakterna och kraftigt öka risken att Sverige blir en krigsskådeplats och bombat med kärnvapen.