På måndagskvällen den 10/6 fortsatte Husby Arbetarcentrum kampanjen mot Friday City Service AB. En deras medlemmar har inte fått rätt lön, semester och andra ersättningar. Medlemmen har blivit riktigt dåligt av arbetsköparen. 

HAC:s kampanjgrupp satte upp affischer för att uppmärksamma hur dåligt arbetarna blir behandlade. En person från ett företag i närområdet valde att riva ner en av affischerna vilket resulterade i att HAC satte upp fler. Friday City Service AB har stora kunder som Rental och Skanska som passerar in genom grindarna och de bra att de får veta hur företaget behandlar personalen.

Friday City Service AB har inte svarat på HACs krav på ersättning till medlemmen. Kampanjen kommer att trappas upp tills arbetsköparen förhandlar med HAC och ger medlemmen ersättning.