Medlemmar rapporterar att Sergel Kredittjänster AB bryter mot så kallad “god inkassosed”. Företaget har tidigare brutit mot inkassolagen och fortsätter med oetiska metoder som skapar onödig stress för de skuldsatta personer som de jagar. Husby arbetarcentrum har idag anmält bolaget till Integritetsskyddsmyndigheten som en del av kampanjen för att de sparkade medlemmarna ska få skälig ersättning.

En tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten den 14 oktober 2020 fastslog att företaget bröt mot inkassolagen, bland annat genom att skicka inkassobrev till digitala brevlådor utan gäldenärens samtycke och kräva i bevis på betalning.

Trots detta fortsätter liknande överträdelser att ske. Anställda uppmanas kräva betalningsunderlag från gäldenärer som bestrider krav, vilket skapar onödig stress för den skuldsatte. Gäldenärer med pågående skuldsanering får påminnelser, och anställda tvingas ringa för att kräva betalning av personer med skuldsanering.