Vi gick runt och frågade partierna om hyreshöjningar, betalning för vatten och folkmordet i Palestina. Deras svar var chockerande dåliga. De har inte ens brytt sig om att hitta på lösningar när det gäller t.ex. betalning för vatten.

I strålande solsken gick Järvaveckan av stapeln. Förutom att njuta i solen tog vår reporter sig runt på området för att försöka då svar på 2 frågor.

1. Hur tänker ni lösa problemet med hyreshöjningar och dyra vattenavtal?

2. Vilket ställningstagande har ni i Palestinafrågan och hur tänker ni arbeta för att då stopp på det pågående folkmordet.

De partier som var närvarande var bl.a. Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet. Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Fattades gjorde Sverigedemokraterna som inte heller har varit representerade med valaffischer i Husby. Kan det vara ett tecken på att de gett upp hoppet på röster från området?

Tidö-partierna skyller ifrån sig

På första frågan skyllde partierna ifrån sig på motståndarsidan. Tidöpartierna på plats (Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna) som förespråkar fri hyressättning (“marknadshyror”) och säger att det är Socialdemokraterna som ställt till det med bostadsbyggande och vattenavtal. De säger bostadsbyggandet är för dyrt och kostnaden för arbetskraften och material är hög men vad de ska göra åt vattenavtal och höga hyror finns inga svar på.

Privata hyresvärdar som en stor del av problemet ville inget av dessa partier diskutera.

“Vänster”-politiker fantiserar om att bostadskrisen ska byggas bort

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och även Miljöpartiet tycker att de chockhöjda kostnaderna (hyra och vatten) för hyresgäster beror på för få nybyggda lägenheter och att de som finns är för dyra att bo i. Bostadskrisen måste enligt dem “byggas bort”. Genom att antalet billiga hyreslägenheter blir fler kommer hyrorna att stabiliseras. Problemet är nu att kapitalisterna inte vill bygga bort bostadsbristen eftersom de kan sänka priset på bostäder och skapa kaos i bankernas låneverksamhet. Det krävs ett kraftigt folkligt mostånd för att vända utvecklingen. Politikernas fantasier hjälper inte.

Värt att komma ihåg är att Socialdemokraterna som parti styr Hyresgästföreningen och ser till att ledningen alltid har Socialdemokratisk majoritet. Det är de som är ytterst ansvariga för hur Hyresgästföreningen hanterar hyresvärdarnas krav på att ta betalt för vatten. Detta vill de naturligtvis inte prata om.

Centerpartiet vill ha enklare regler för att “underlätta bostadbyggande”. Skatter och amorteringskraven måste förändras enligt C. Centerpartiet vill ha “fri hyressättning” i nybyggda lägenheter. Men det är det är ju redan i princip…

Ingen vidare reflektion över hyresgästernas situation kom till uttryck när vi pratade med dem. Vår reporter reagerade på bristen av insikt i hyresgästernas hårda verklighet och att det är bråttom att få ner boendekostnaderna.

Partierna och folkmordet i Palestina

När frågan ställdes till Liberalerna och Kristdemokraterna tände det till. KD anser fortfarande att Israel är Mellanösterns “enda demokrati”.

Diskussionen avslutades med två upprörda företrädare för partierna. Borde reportern tagit av sig sin palestinakarta innan frågan togs upp? L och KD anser att Israel var och är under attack och att inget ska göras från riksdagens sida.

Moderaterna anser att största ansvaret för kriget ligger på palestinierna genom attacken 7 oktober och att de två parterna själva ska lösa konflikten.

Centerpartiet vill stoppa bosättningarna men är mot bojkott och sanktioner mot Israel.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att Israels förtryck av palestinierna är grundorsaken till kriget. Båda partierna är positivt inställda till sanktioner och bojkott av israeliska varor. Sverige bör stoppa inköpen av krigsmateriel från Israel och stoppa andra handelsavtal.

Tydligt och klart trots de, många gånger tunna svaren på våra frågor är att “högerpartierna” i hög grad är för “marknadshyror” och privata hyresvärdar som kan suga ut hyresgästerna som de vill. “Vänsterpartiernas” fantasier om att bygga bort bostadsbristen hjälper inte heller eftersom det inte går att vända utvecklingen utan ett kraftigt folkligt motstånd.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet var de absolut mest i ord palestinavänliga partierna. Man kan tycka att deras intresse för folkmordet som pågår har väckts sent.