Torsdagen 23/5 var det dags för möte med Järva stadsdelsnämnd i Rinkeby Folkets hus. Mötet var välbesökt och frågorna haglade och handlade om “trygghet”, höga hyror, vattenavtal och kriminalitet. Politikernas felaktiga svar angående hyrorna och vattnet var att de “inte kan” göra något åt hyresvärdarna. En som verkligen ville något var dock Batong-Ole (f.d. fängelsevakt) som lovade att kämpa för mer vakter med batong.

När det gällde de horribla hyreshöjningarna och vattenavtal var det genomgående svaret att de inte kan (vill?) göra något. Förhandlingarna förs mellan hyresvärdar och Hyresgästföreningen sa de. Påståendet är inte riktigt sant då Svenska Bostäder ägs av kommunen och är därför en del av deras egen organisation och deras egna partier styr bolaget.

Viktoriahem är privatägt och deras moderbolag Vonovia, ett bolag som har mycket dålig ekonomi och går med förlust i flera länder. Kommunen kunde dock sätta press på Viktoriahem genom att förvalta deras misskötta hus och erbjuda Viktoriahem att köpa fastigheterna men de väljer att göra ingenting.

Batong-Ole kräver med vakter

Gällande kriminaliteten är det tydligt att Ole-Jörgen (M) inte är överens med resten i nämnden. Han vill ha mer ordningsvakter till stora kostnader. Detta koncept har provats innan och inte gjort någon skillnad. Ordningsvakter har inte mandat att göra polisens arbete och kan inte ingripa vid grövre brott och ett stort antal ordningsvakter skapar ofta mer stress och “otrygghet” för de som bor i området.

Ekonomisk trygghet eller vakter?

Varför inte bekämpa vardagsbrottslighet med bättre förutsättningar för föräldrarna att ge sina barn ekonomisk trygghet? Föräldrar som jobbar dygnet runt för att klara hyra och nu även vattenfakturor har ingen chans att ha koll på sina barn som i slutändan kanske dras till ”dåligt” sällskap.

Inga svar gavs till de stora frågorna utan fokuset lades av nämnden på nämnden själva. Frågestunden förkortades genom att några i nämnden debatterade och bråkade med varandra vilket inte är syftet med frågestunden. Den är till för allmänheten.

Avsätt dagiset?

Lösningen borde vara ett krav på att avsätta detta dagis där man inte är lösningsinriktade och inte kan samarbeta. Många bra frågor ställdes av allmänheten som var pålästa och engagerade. Kanske en bra idé att de byter plats med politikerna så att de kan fortsätta bråka någon annanstans?

/ Marit Andersson