Unionen medverkar till olagliga uppsägningar. På Sergel Kredit har flera personer sagts upp på grund av arbetsbrist utan att omplaceringsskyldigheten och
turordningsreglerna har iaktagits. Unionen stämplar och godkänner! Unionen tar våra rättigheter ifrån oss! Visa ditt missnöje! Är du själv drabbad? Kontakta: Husby arbetarcentrum, husbyac@gmail.com.