Under hyresgästföreningen i Järvas årsmöte, demonstrerade Ort till Ort och missnöjda boende mot det vattenavtal som hyresgästföreningen har “förhandlat” fram. Avtalet som hålls hemligt för medlemmarna i Hyresgästföreningen leder till stora kostnader. Den mängd vatten som nu läggs på hyresgästerna kan de inte kontrollera eftersom mätarna i lägenheterna inte kan läsas av utan allt registreras digitalt. Hyresgästerna är oroliga för att mängden inte stämmer eftersom Victoriahem “inte går att lita på”.

Britt-Marie Wikström och Ann-Margaret Livh ledde årsmötet. En tidigare medlem i Hyresgästföreningen kom in i lokalen för att ställa frågor kring vatten avtalet. Han ville även filma ordföranden för att dokumentera mötet. Till en början sade ordföranden ja men gjorde sedan en snygg undanmanöver genom att fråga mötesdeltagarna om de ville bli filmade vilket de naturligtvis inte ville.

En person som vi pratat med berättade att deltagarna i mötet var mestadels i pensionsåldern och däröver. Hyresgäster i barnfamiljer kom inte till tals utan åsikterna som delades var “designade” utifrån de lilla kretsens egna behov.

Vattenavtalet är skillnaden mellan att äta eller inte äta

I lokalen var även medlemmar och sympatisörer till Ort till ort bosatta i Rinkeby som delade ut kritiska flygblad om vattenfrågan till de närvarande.

När en man tog upp frågan kring de höga vattenkostnaderna och den höga hyreshöjningen uttalade sig en annan av mötesdeltagarna kritiskt om att “ dessa människor” inte vet hur man sparar vatten utan använder ovanligt mycket. Den man som ställde frågan härstammar från Somalia. Anmärkningsvärt var att inte personen som uttalade detta inte blev tillrättavisad av styrelsen. Anmärkningsvärt är även att mannen, som är aktiv i kampen mot vattenavtalet, får högre och högre vattenfakturor även det är samma antal boende i hushållet var månad.

Mannen lämnade kopior av sina fakturor till mötesledningen och ville ha svar på hur de ska klara att bo kvar. Inga svar gavs.

Efter att ha pratat med deltagare framstår Hyresgästföreningen i Järva som klubben för inbördes beundran och vattenavtalet gynnar inte ens enpersonshushåll. Hittills har vi inte hört om en enda person fått pengar tillbaka vilket Hyresgästföreningen påstår att man ska få om man använder lite vatten.

Här nedan är handlingar från årsmötet.