Tidigare har vi rapporterat om en händelse där en medlem av HAC blev utsatt för en så kallad bosättningskontroll. Personalen från Skatteverket agerade som om de hade rätt att genomföra en fullständig genomsökning av lägenheten. De krävde att lägenhetsinnehavaren skulle redogöra för var alla sängplatser och andra detaljer fanns. Vad kan vi göra för att stoppa detta?

Har Skatteverket rätt att tränga in i människors hem och deras trygghet på detta sätt? Regeringen har beslutat att Skatteverket ska öka antalet bosättningskontroller under 2024 till 120 kontroller per vecka.

Regeringen motiverar detta med att säkerställa en mer “pålitlig folkbokföring” och för att motverka förekomsten av felaktig folkbokföring och påstår att “många kriminella” registrerar sig på adresser som de inte har någon anknytning till av olika skäl.

Kan det inte vara så att myndigheterna jagar papperslösa personer som de vill utvisa, och är detta en av de främsta motiveringarna?

Hur väljer Skatteverket vilka lägenheter som ska kontrolleras?

Ett kriterium de använder är när det finns många personer som är registrerade på en bostadsyta som Skatteverket anser vara för liten. Om man temporärt bor på en adress under ett år behöver man inte ändra sin folkbokföringsadress om man planerar att flytta tillbaka till sin ursprungliga adress. Detta borde göra det svårare för Skatteverket att kontrollera vem som faktiskt bor var.

En handläggare informerade SVT Nyheter om att de genomför kontroller om någon öppnar dörren och sedan verifierar om de som är registrerade på adressen faktiskt bor där. Ett sätt att undvika denna potentiellt traumatiska upplevelse är alltså att inte öppna dörren. Vi har fortfarande rätt att inte släppa in främmande personer i våra hem.

Man kan undra vad som händer om man har tillfälliga besökare från andra länder eller om någon i familjen är bortrest – kan det leda till problem? Var finns friheten att ha gäster i sitt eget hem? Kontrollerar Skatteverket identiteten och folkbokföringen för alla gäster vid en kontroll? Vad händer om barn öppnar dörren och ingen vuxen är hemma?

Fängelse som straffalternativ

Straffet för mindre bokföringsbrott är böter eller fängelse i upp till 6 månader. Mindre folkbokföringsbrott innebär vanligtvis att man har lämnat felaktiga uppgifter till Skatteverket utan att vinna något på det, eller om man inte har anmält en flytt. Om man kan påvisa att det var ett misstag utdöms inget straff. Straffet är normalt sett lågt och oftast böter.

Straffet för folkbokföringsbrott av normalgraden är böter eller fängelse i upp till 6 månader. Fängelsestraff är vanligtvis reserverade för allvarligare brott, och böter är det vanligaste straffet.

Folkbokföringsbrott av normalgraden kan innebära att man medvetet utnyttjar systemet för ekonomisk vinning, till exempel genom att ett par uppger att de bor på olika adresser fast de egentligen bor tillsammans för att få bostadsbidrag.

Grov folkbokföringsbrott kan innebära att en person med falsk identitet försöker registrera sig på en adress för ekonomisk vinning eller att “kriminella” registrerar sig på olika adresser för att undvika att bli gripna för brott.

Oavsett brott kan personer drabbas av straffåtgärder vid en kontroll från Skatteverket, även om de är oskyldiga.

Staten förstör vår trygghet och privatlivet kränkts.