Mellan 1918 och 1939 drabbades världen av ekonomiskt kaos efter första världskriget, vilket gav upphov till en lågkonjunktur. Under denna tid började makthavarna smida planer för att hantera de utmaningar som låg framför dem.

Fascism, vad är det egentligen?

I Italien började fascismen ta fäste till följd av arbetslöshet och sociala missförhållanden. Folk började oroa sig och vända blicken mot Sovjetunionen, vilket oroade statsmakterna och fick dem att sätta in våldsamma grupper för att undertrycka socialistiska idéer. Staten drev kampanjer för att framhäva nationens, folkets och ledarskapets överlägsenhet. Detta resulterade i att Mussolini blev en oomstridd och allsmäktig diktator medan folket såg sig själva som överlägsna andra nationaliteter.

Fascism innebär en extrem nationalism där starka ledare anses ha rätt till all makt, vilket prioriteras över folkets intressen. Medborgarna har minimala rättigheter och förväntas enbart stärka sina ledare, och ledarna är inte främmande för att använda våld för att genomdriva sin vilja.

Nazism: strukturerad nationalism och rasism

I Tyskland, under samma tidsperiod, rådde ekonomiskt kaos och uppmärksamheten riktades mot kommunismen. Adolf Hitler och nazistpartiet tog makten och inledde projekt som autobahn för att skapa arbetstillfällen och vinna stöd från folket. Nazismen delade liknande grundtanke som fascismen, där de starka hade och skulle ha all makt medan befolkningen förväntades lyda och tjäna staten. Utöver detta framhöll nazismen en extrem rasism, där den germanska rasen ansågs vara överlägsen och skulle leda världen.

Fascismen och nazismen sprider sig återigen i Europa

Det som nu utspelar sig i Sverige och i Europa kan kopplas till dessa två borgerliga ideologier. Fascistoida partier har vunnit val i flera länder i Europa och demokratiska rättigheter har inskränkts. I Sverige har vi sett exempel på detta, såsom regeringens beslut att gå med i NATO utan folkomröstning och politikernas nonchalans gentemot folkets röst i frågor som vägtullar, ökad statlig repression, övervakning m.m.

Under oktober 2023 eskalerade oroligheterna mellan Palestina och Israel. I sju månader har människor i många länder uttryckt sitt missnöje med sina ledare och deras hantering av situationen. Varje vecka har tiotusentals människor demonstrerat i olika städer runt om i världen, trots väderförhållanden och på sociala medier. Staterna i olika länder har försökt tysta dessa röster och ansett sig ha rätt att agera utan att lyssna på folket. De mest synliga aktivisterna har blivit av med sina jobb som straff för sin olydnad.

Den 24 april 2024 stormade en grupp maskerade män ett möte hållt av Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Gubbängen, söder om Stockholm. Dessa maskerade män attackerade fysiskt personer på mötet och använde bengaler. Flera personer fördes till sjukhus med skador.

Allt detta pekar mot en ökning av fascismen och nazismen runt om i världen. Det är viktigt att vi är uppmärksamma på detta och organiserar oss för att bekämpa det växande förtrycket. Vi vill inte uppleva ett tredje världskrig, och vi vill inte hamna i samma problem som ledde till andra världskriget. Folket och arbetarna är de viktigaste, inte makthavarna.

/ Marit Andersson