Många personer som har varit med i olika krig och deserterat har fått asyl i Sverige. Själva idén med “asyl” är att en stat ska skydd åt person och när man får asyl så känner man sig vanligen tryggare och tänker förmodligen att man kan stanna i landet. Numera jobbar Migrationsverket aktivt för att hitta något i gamla asylutredningar som ska “utesluta” (t.ex. att ha dödad någon i strid) en person från att vara flykting. När personen söker om förlängning så kallas de till en ny utredning där anklagelserna förs fram. Först asyl och sedan “far åt helvete”.

Flera personer vi har varit i kontakt med flera personer som drabbats av Migrationsverkets anklagelser.  Vad de grundar sig på rent juridiskt är nedanstående:

“En utlänning är utesluten från att anses som flykting om det finns synnerlig anledning att anta att han eller hon har gjort sig skyldig till bl. a. brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, såsom dessa definieras i de internationella instrument som har upprättats för att beivra sådana brott.”

Om någon tycker ovanstående verkar rimligt så ska man tänka på att Migrationsverket tycker att om man sprider vissa åsikter så kan man “uteslutas” från att vara flykting. Man behöver inte anklagas för att ha gjort något som är brottsligt.

Reglerna togs fram efter andra världskriget för att hindra nazister från att få asyl. Ingen som är av “fel ras” ska känna sig trygg i det nya fascistoida Sverige.