I år börjar husbyfacket med att fira 1 maj redan dagarna innan. Arbetarnas dag, den 1 maj, är en dag då Husby arbetarcentrum (HAC) lyfter fram arbetarklassens situation både i Sverige och globalt. Denna internationellt firade dag är enligt HAC viktig för att sätta fokus på arbetarklassens gemensamma intressen och solidaritet.

Ur HAC:s utskick:

“Den 1 maj ger oss en unik chans att tillsammans visa vår styrka och gemensamt kräva förbättringar av vår arbets- och livssituation och endast genom global samverkan kan arbetarklassens frigörelse bli verklighet. HAC menar att det av stor vikt att alla som önskar förändring deltar i 1 maj-tåget och andra aktiviteter för att skapa enighet och synliggöra kampen för arbetarklassens rättigheter.

Program 29 april – 1 maj:

 • 29 april:
  • Grillning med korv från kl. 16.00
  • Möjlighet att träffa och lyssna till information från HAC:s representanter
 • 30 april:
  • Grillning fortsätter med start kl. 16.00
  • Informationstillfällen med HAC:s representanter
 • 1 maj:
  • Marsch och demonstration
  • Samling vid Kista Torg, tåget avgår kl. 15.00
  • Avslutning i Husby centrum med tal, korvgrillning och tävlingar från kl. 16.00

I år fokuserar HAC på både internationella och lokala frågor och krav.

Internationella ställningstaganden:

 • Nej till krig!
 • Solidaritet med Palestina!
 • Stoppa våldet i Gaza!
 • Bekämpa rasismen!

Lokala krav:

 • Stopp för förtryck av migrantarbetare!
 • Vi kräver höjda minimilöner mot bakgrund av inflationen!
 • Ta tillbaka makten i fackföreningarna från byråkraterna!
 • Arbete åt alla!
 • Sänk hyrorna!
 • Förbättrad bemanning inom skola, vård och omsorg i Järvaområdet!

Låt oss tillsammans göra den 1 maj till en kraftfull dag för rättvisa och solidaritet. Vi ses på 1:a maj!