(bilden är en skärmdump från Familjeläkarnas hemsida)
Socialt center har öppna möten där deltagare kan ta upp lokala problem. Många husbybor tog upp allvarlig kritik mot Familjeläkarnas vårdcentral i Husby. På grund av detta gjorde Socialt center en protest mot Familjeläkarna. Efter detta har Socialt center skickat en lista med krav till Familjeläkarna som har skickat ett intetsägande svar. Socialt center har därför meddelat att bojkottskampanjen fortsätter.

Faniljäkarnas svar:
Hej Tack för ditt mail.
Jag vill ta tillfället i akt att påminna om min öppenhet för synpunkter och förslag från alla.
Jag är närvarande på vårdcentralen varje dag för att lyssna och ta till mig av synpunkter. Vår ambition och engagemang är att erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter i Husby, där vår strävan är att ständigt förbättra vårdcentralen och göra den till en plats där alla känner sig väl omhändertagna och respekterade. Konstruktiv feedback är därför avgörande för att vi ska kunna forma vårt arbete och vår service på bästa möjliga sätt.
Tveka inte att kontakta mig om ni har några frågor eller funderingar.
Med vänlig hälsning,
Nusrat Gilani, Verksamhetschef, Familjeläkarna Husby, Familjeläkarna Akalla 

Våra krav för att avsluta vår kampanj mot Familjeläkarna i Husby lyder som följer:

– [ ] Alla som söker vård hos er ska bemötas med respekt oavsett ålder, kön eller nationalitet. Detta gäller både läkare och annan personal, både inne i undersökningsrummet och utanför. Inga nedsättande kommentarer, knuffar är acceptabelt från personalen. Särbehandling av patienter ska inte förekomma.
– [ ] Patienter ska garanteras trygg vård, korrekta diagnoser och korrekt medicinering och mängd läkemedel. Familjeläkarna måste utföra de undersökningar som krävs och remittera till andra vårdinstanser om så behövs. Ta inte för givet att patienter simulerar.
– [ ] Läkare ska inte använda patientens tid till att rådfråga andra läkare utan ska lägga patientens tid på patienten.
– [ ] Läkare som inte gör sitt jobb enligt socialstyrelsens rekommendationer ska avskedas.
– [ ] Någon som representerar patienterna borde sitta i Familjeläkarnas styrelse.
– [ ] Läkare på vårdcentralen ska ha adekvat utbildning och goda kunskaper i svenska språket. Läkaren ska ge patienten mer tid vid tolkbehov och boka tolk till patienten på patientens språk. Tolk bokas till patienten inte till läkaren. Läkare ska kunna ställa rätt diagnos och medicinering utan att googla fram gissningar. All personal ska ha kompetens nog att utföra sitt jobb.
– [ ] Läkarna ska ha getts tid att läsa igenom journaler före ett bokat besök så att de är väl förberedda.
– [ ] Information efter besök ska antecknas i journalen samma dag, inte efter flera veckor.
– [ ] Sjukvårdsmaterial ska finnas tillgängligt.
– [ ] Personalen på vårdcentralen måste löpande uppdateras om lagar och regler som gäller för verksamheten och för patienten. Ex vad gäller vid rehabilitering osv.
– [ ] Familjeläkarna måste ta kritik från patienter och anhöriga på allvar.
– [ ] GDPR ska följas. Det är inte acceptabelt att dokument och utredningar från andra vårdgivare slarvas bort och ”försvinner”när de förekommer i pappersform.
– [ ] Hygienen i undersökningsrummen måste förbättras. Britsarna spritas efter varje patient. Det måste dammas och hållas rent.
– [ ] Fel fakturering med felaktiga krav ska inte skickas ut när Familjeläkarna själva har ombokat tiden och sedan inte meddelat patienter om den nya tiden.
– [ ] Tider ska inte ombokas hur som helst utan att patienterna blir meddelade om detta.

Om ingen förändring sker kommer Socialt Center att fortsätta kampanjen tills vi får en bra vårdgivare