Tisdag 23/4 SNACK på Socialt Center på Folkets Husby. Klockan 18:30 kommer Frances Tuuloskorpi att prata om att ”snacka ihop sig på jobbet”. Hon kommer utifrån egna erfarenheter prata om hur man kan organisera sig på arbetsplatsen och nå mål som de ”etablerade” fackförbunden inte lyckas med.

Frances Tuuloskorpi har en bakgrund som författare och kämpe för bättre arbetsvillkor. Hon har skrivit pjäser och gett ut antologier,verk där hon samlat berättelser från arbetslivet.

På hennes hemsida hopsnackat.se, kan man läsa berättelser om hur man på olika arbetsplatser snackat ihop sig och på olika sätt förbättrat situationen för och vunnit strider åt arbetarklassen.

Centralt för Tuuloskorpi är kampen för kollektivet och inte för individen. Det enda sättet att nå förändring är tillsammans fastslår hon. Kapitalismen pressar ner arbetarnas värde längre och längre. Det enda sättet att vända arbetarnas situation är inte bara ett uppvaknande utan handling.

Tuuloskorpi menar att man ska vara med i de ”traditionella” fackföreningarna men menar att makten, fackledningarna tror de har, bara är en illusion. Makt kan aldrig komma från toppen. Den verkliga makten kommer underifrån.