En ny arbetsgrupp inom Socialdemokraterna med Teresa Carvalho (S) som ledare tycker att man ska sätta unga med risk att hamna i kriminalitet i tvångsarbete. I första hand vill Socialdemokraterna att ungdomarna ska gå i skolan men fungerar inte detta ska de tvångsplaceras i fysiskt krävande arbeten. Ett annat förslag är att 15-åringar som “inte uppvisar någon förbättring” ska aldrig någonsin släppas ut.

Efter visitationszoner så kommer nu detta förslag som ungdomar kommer att uppfatta som en form av förnedring. Arbetsuppgifterna som föreslås är gräsklippning, städning, renhållning och andra liknande arbeten genom t.ex. Samhall.

En uppenbar svårighet för kapitaliststaten är att om ungdomarna inte går till skolan så kommer de inte heller gå till tvångsarbetet. Man kan förmoda att de har tänkt sig en “handfast” kontrollgrupp som kan rycka ut och arrestera de som inte går till arbetet.

Den verkliga grundorsaken till kriminalitet bland ungdomar är barnfattigdom. Den som inte har till det nödvändigaste och inte finner legala vägar hamnar lätt i kriminalitet.

Teresa Carvalho (S), ordförande i Socialdemokraternas kriminalpolitiska arbetsgrupp.