Vi på Socialt Center vill tacka vår administratör Fardosa som gått vidare och satsar på sin politiska karriär. Fardousa har varit en stor tillgång och uträttat många bra saker för Socialt Center.

Vi önskar henne lycka till och hoppas att det går bra framöver