I torsdags var det dags för stadsdelsnämndens månadsmöte. Vår reporter var på plats för att lyssna på frågestunden som hålls i samband med mötet. Frågorna var genomgående relevanta men folket fick tyvärr inga godtagbara svar från ledamöterna. De svåra och viktiga frågorna duckades effektivt medan frågor som besvarades var t.ex. om ett utlovat utegym m.m.

En fråga som ställdes var om den “varsamma renovering” som Svenska Bostäder ska utföra på Oslogatan. Hyresgästerna ska bo kvar i kaoset. Både renoveringen och sättet att utföra den har upprört de boende. Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad vilket innebär att kommunens politiker kan påverka Svenska Bostäders beslut. Stadsdelsnämnden valde att ignorera frågan kring renoveringen och den lämnades obesvarad.

När en grupp med personer visade sitt missnöje med att den kulturfestival som anordnats vid Eggeby årligen sedan 1990-talet inte får genomföras 2024 blev det upprörda känslor i lokalen. Efter att kulturfestivalen attackerades 2023 av en stor grupp, ca 1000 maskerade meningsmotståndare som kommit från olika delar av Europa har Stockholms Stad beslutat att inte låta arrangörerna av festivalen inte får hyra in sig i Järva folkets Park och inte heller får utnyttja Eggeby Gårds faciliteter. Stockholm Stad menar att Kulturfestivalen stödjer regimen i Eritrea och att man inte ska vara delaktiga i detta. Bevis på att så är fallet har inte visats upp.

När denna fråga togs upp avbröts frågeställarna i publiken av Rashid Mohammed Vänsterpartiet på ett passivt aggressivt sätt vilket var odemokratiskt då frågeställarna ej fullt ut fått uttala sig i denna fråga. Det framkom även att innan mötet började så stod moderaten Ole-Jörgen Persson och delade ut flygblad som uppmuntrade till att aktivt ta avstånd från Kulturfestivalen.

Åsa Nilsson Söderström från Liberalerna har haft nära samröre med den attackerande gruppen före upploppet berättade en man efter mötet. Söderström nekade till anklagelsen men skärmdumpar från hennes facebooksida visar att hon ljuger enligt mannen. Dessa foton som numera är borttagna från facebook men ska finnas kvar. Statsdelsnämnden valde att inte besvara olika frågor och argumentention i denna fråga.

Ytterligare en man hotades med att bli utslängd från mötet då han ställde frågor om en förening som moderaten Ole-Jörgen Persson på sociala medier pekat ut som “kopplad till terrorverksamhet”. Inga svar eller grunder för påståendet presenterades.

Tidigare under mötet uttalade sig stadsdelsdirektör Victoria Callenmark stolt om ett gemensamt Eid-firande anordnat av statsdelen och föreningarna i Järva. I “demokratisk anda” anordnas Eidfirande men man straffar den eritreanska gruppen genom att vägra dem en festival de sett fram emot hela året.

/ Marit Almughrabi