Arbetsköparen lurade Z.D. att skriva på ett papper där det stod att hon avsade sig rätten till fast anställning. Detta är något som man har rätt till enligt Lagen om anställningsskydd när man har jobbat med osäkra anställningar under en längre tid. Anledningen till att hon kunde skriva bort rätten till fast anställning är att Kommunal har skrivit in denna “möjlighet” i kollektivavtalet. 

Z.D. hade arbetat med olika tidsbegränsade anställningsavtal i över fyra år. I mitten av 2023 blev hon uppsagd, trots att hon enligt LAS skulle ha erbjudits en tillsvidareanställning. Med HAC:s stöd återfick sin rätt till en tillsvidareanställning och cirka 74 000 kr i ersättning.

HAC vann fallet bland annat på grund av att HAC-medlemmen inte var ansluten till Kommunal. Det är ironiskt att i Sverige, för att säkerställa en stabil anställning, måste ett vårdbiträde undvika att vara medlem i Kommunal. Hade hon fått “hjälp” av Kommunal så skulle de knappast gått emot sitt eget kollektivavtal för att pressa arbetsköparen att ge henne en fast anställning.

Om du är medlem i Kommunal och din arbetsgivare föreslår att du avstår från dina rättigheter, gör inte det. Acceptera inte att Kommunal ska företräda dig i förhandlingar. Kontakta istället HAC. Tillsammans kommer vi att kämpa och göra allt som står i vår makt för att säkerställa dina rättigheter.

/ Shamal Ali