Några var ute en morgon i veckan och stod med en banderoll vid rinkebyrondellen. Solidariteten lever men när ska den ta sig mer handfasta uttryck som sätter press på folkmördarna? Blockader mot israeliska intressen vore en bra början?