Mer makt till arbetarna genom husbyfackets kampanjgrupp? Husby arbetarcentrums kampanjgrupp finns för att få igenom medlemmarnas krav. Gruppen syftar till att pressa på för att arbetarna ska få vad de har rätt till även när arbetsköparna vägrar betala eller liknande.

Tidigare har kampanjgruppen haft möten vid behov inför olika aktioner men nu kan den som vill delta på möten varannan vecka i Folkets Husby. På mötena diskuterar man och planerar de olika aktivteterna. Kampanjerna sker ofta stegvis med en upptrappning med allt “hårdare” åtgärder tills kravet är tillgodosett.

De som är med i kampanjgruppen kommer också att inbjudna till specifika och relevanta utbildningar.

De som är mer intresserade av att delta aktiviterna kommer att få en introduktion och läggs till i en app genom vilken man får information om de olika sakerna som sker.

Om du är intresserad kan du nå kampanjgruppen genom husbyac@gmail.com

Bilden är från en tidigare kampanj.