Om du befinner dig i Sverige med arbetstillstånd är det viktigt att du läser denna artikel.

(Artikeln kommer den att översättas till olika språk.)

År 2018 kom Aman till Sverige för att arbeta. Efter några månader blev han uppsagd och riskerade förlora uppehållstillståndet. Han skulle tvingas lämna landet om han inte kunde hitta ett annat jobb med samma eller bättre villkor än kollektivavtalet. Aman lyckades få anställning som köksbiträde, men arbetsgivaren krävde att han skulle återbetala flera tusen kronor varje månad för att behålla sin anställning.

Trots att Aman var anställd 75% av en heltid så arbetade han ibland över 12 timmar och ibland upp till 15 timmar varje dag. En månad arbetade han 304 timmar och fick endast en lön om 14 000 kronor. Av dessa återbetalade han 4 000 kronor.

Aman är en av tusentals arbetare som lever och arbetar under slavliknande förhållanden i Sverige. Aftonbladet avslöjade hur arbetare står i kö vid bankomater varje månad för att ta ut kontanter och lämna tillbaka lön till sina chefer (se Bankomatslavarna mitt ibland oss). På grund av reglerna i  Sverige (deras rätt att befinna sig i landet är bundet till ett specifikt arbete) har cheferna makt att förstöra deras drömmar om ett normalt liv genom att avskeda dem.

Från och med november 2023 höjdes försörjningskravet för dem som söker arbetstillstånd i Sverige till minst 27 360 kronor. Trots att detta beslut verkar vara till förmån för arbetarna, visar det sig vara enkelt för arbetsgivare att tvinga arbetarna att dra ut dubbelt så mycket kontanter från bankomater i Årsta för att uppfylla dessa krav.

För att lösa problemet från grunden behöver vi starka fackföreningar som kan kämpa för alla arbetares intressen, oavsett deras bakgrund eller nationalitet. Det är detta mål som Husby arbetarcentrum strävar efter. Men tills vi bygger upp nya organisationer och befriar oss från byråkrater och kapitalist-hjälpare måste arbetarna planera för att använda de nuvarande möjligheterna för att kämpa för sina rättigheter.

Om du kontaktar HAC och vill vara en del av kampen för dina och alla arbetares rättigheter kommer vi att kämpa och göra vårt bästa för varje krona du förlorar. Även om du känner dig sårbar idag och håller tyst för att säkra ditt permanenta uppehållstillstånd, kan du börja förbereda dig för kampen redan idag.

I Sverige har du möjlighet att få dina obetalda löner även efter 10 år. Börja samla bevis från idag som kan hjälpa dig att kräva dina rättigheter när du känner dig säkrare att göra det. Spara SMS-konversationer med din chef, behåll kopior av varje lönespecifikation, schema, anställningsavtal osv. Spela in alla samtal med din chef och ta bilder på arbetsplatsen, inklusive datum och tid när du är där och när du är av med jobbet. Det finns en app som heter Timestamp som skriver in datum och plats på varje bild.

Om du kontaktar HAC idag kommer vi att se till att din kontakt och ärende med oss förblir hemliga om du inte själv vill gå ut med det. HAC kan erbjuda dig stöd och information om dina rättigheter som arbetare i Sverige.

Avslutningsvis, om du inte själv är en av de arbetare som lever under dessa förhållanden i Sverige, men ändå är intresserad av att stödja dem och behärskar ett annat språk, vänligen hjälp oss med översättningen till det språket och delta i kampen mot det moderna slaveriet.

/ Shamal Ali