Under tisdagen samtalade jag med tre killar från Husby som är aktiva i Ort till Ort. Representanterna från Ort till Ort Husby berättade att många familjer redan har problem med att kunna betala Victoriahems & Svenska bostäders chockhöjda hyror från 1 januari 2024 och inte klarar ytterligare en höjning med ca 700-800 kr för vatten per månad.

Boende hos hyresvärden vittnar om att vattenanvändningen inte går att kontrollera och de tycks inte ändras även om man använder lite vatten. Vattenmätaren som de satt in går inte att mäta och informationen sänds krypterad till Victoriahem. Victoriahem har installerat vattenmätare i många lägenheter medan Svenska bostäder planerar att börja det samma.

Avtalet som gjort det möjligt att lägga på kostnaden för vattnet har förhandlats fram av Hyresgästföreningen och Victoriahem. Hyresgästföreningen vill inte delge medlemmarna avtalet de skrivit i deras namn och som är till fördel för hyresvärden. Detta och många andra saker gör att de boende inte har förtroende varken för Victoriahem eller Hyresgästföreningen.

Namninsamling mot vatten avtalet har gjorts och lämnats in till hyresgästföreningen. Något som Hyresgästföreningen inte tagit notis om och diskussionerna med dem om vattnet har inte lett till något.

Ort till Orts argument mot avtalet är att det är av rent vinstintresse från hyresvärdens sida som avtalet har lagts fram. Avtalet är inget som hyresgästerna kommer att tjäna på även om de lyckats lura en del äldre personer i lokala hyresgästföreningar att man kan använda så lite vatten att man kan “få tillbaka pengar”. Victoriahem och Hyresgästföreningen påstår är att om man använder mindre vatten än vad som “ingår” så kommer man få tillbaka pengar genom avdrag på hyran. Hittills finns inget kännt fall att någon har fått tillbaka pengar.

Boende i Husby vet ofta inte vilka rättigheter de har utan bara försöker klara sin ekonomi trots de höjda kostnaderna. Ort till ort säger att avtalet om vattenkostnaden som läggs på hyran inte har stöd i lag utan det är bara mätningen av förbrukningen som är lagstadgad.

Ort till Ort är de enda som vill och fullt ut vågar kämpa för de boendes rätt att kunna bo kvar. En av representanterna säger att folk kommer att behöva spara så mycket på vatten så att hygienen och miljön kan bli lidande.  Många hyresgäster är rädda för att bli utkastade och är därför tysta.

Hyresgästföreningen går hyresvärdarnas ärenden och struntar blankt i medlemmarnas välmående. En representant säger att han bott i Husby i 30 år men att han aldrig hört om någon som fått hjälp av Hyresgästföreningen med sina boendeproblem.

Medlemmarna menar att vi måste protestera tillsammans för att få avtalet ogiltigförklarat och våga stå upp för våra rättigheter. Låter man Victoriahem och Svenska Bostäder få igenom detta nya sätt att tjäna pengar kommer de snart att börja försöka “öppna nya dörrar” och lägga på andra kostnader.