Många papperslösa kan av olika skäl inte åka hem till sina hemländer eftersom en hemresa t.ex. kan leda till döden. Därför kan det vara bra att veta att Migrationsverket ser till att papperslösa som besöker kontoret i Sundbyberg grips av polis.

Terry hade skickat en ansökan om prövning av verkställighetshinder och inte fått svar på ansökan. Han ringde Migrationsverket som sa att skulle komma och hämta svaret i Sundbyberg.

Terry åkte till Migrationsverket den 2:a december 2023 och då personalen sa till honom att sitta ner och vänta för att få beslutet. Det kom inget beslut men det kom istället poliser som arresterade och satte honom i förvaret i Märsta.  Terry var i förvaret i 3 veckor och sedan satte de honom på ett flygplan.

Polisen låter inte personer hämta sina saker och Terry fick inte ha sin telefon under de tre veckorna. Polisen sa att han skulle få den när han satt på planet som skulle landa i hemlandet.

Terry fick sin telefon men han hade inga ordentliga kläder och inga pengar för att resa och det hela blev en riktigt tuff start i hemlandet.

Polisen söker också upp personer i hemmet och griper dem. Vilka adresser som en asylsökande lämnar i ett tidigt skede kan därför få stor betydelse för hur det hela slutar.