Vi är många som fått cirka en tusenlapp i höjd hyra i januari. I ett mycket klarsynt brev anklagar Hyresgästföreningen i Solna ledningen för att ha bidragit till detta genom att låta hyresvärdarnas intressen dominera och menar att Hyresgästföreningen måste fungera som en “kamporganisation” och “sätta ner foten”. De skriver om “frånvaro av legala stridsåtgärder” vilket man kan ifrågasätta eftersom “stridsåtgärder” är brett begrepp som innefattar en mängd olika aktioner som orsakar motståndaren “ekonomisk skada“. Ort till orts blockad mot en hyresvärds tomma affärslokaler i Sundbyberg innefattade t.ex. knappast några olagliga åtgärder. Om man vill så går det.

“Till Hyresgästföreningens förbundsstyrelse Solna 2024-02-13
Samt till styrelsen för region Stockholm

Angående senaste årens uppgörelser om hyrorna i Sverige.

Hyresgästföreningen i Solna är djupt missnöjda med utfallet av de senaste två årens uppgörelser med hyresvärdarna. I ett läge där människor går på knä i samband med ekonomisk kris, pandemi, räntechocker mm drabbas vi av en hyreshöjning av sällan skådat slag, på toppen av eländet.

Vi menar att Hyresgästföreningen manövrerat in sig i en förhandlingsposition hyresvärdarnas intressen dominerar vilket är ett oroväckande mönster. Vi menar att detta inte är hållbart utan att Hyresgästföreningen måste fungera som en kamporganisation och sätta ner foten. I år borde budet varit noll.

Det är ett extraordinärt läge och vi borde mobiliserat våra många medlemmar ute på barrikaderna, nationellt och krävt samtal med såväl staten som hyresvärdarnas organisationer och sagt stopp. I frånvaron av legala stridsåtgärder är medlemmarna vårt politiska vapen.

Hyresgästerna har oerhört tunga argument i ett läge där bostadspolitiken lyser med sin frånvaro och hyresgästerna plundras av såväl giriga privata hyresvärdar som profithungriga kommuner, medan staten samtidigt göder det privata boendet med 30 – 50 miljarder. PER ÅR!!!

Detta i ett skede där byggandet totalt kollapsat.

Vi kräver nya tag och en mobilisering av Hyresgästföreningen som en folkrörelse värd namnet. Potentialen är enorm med tanke på antalet medlemmar och de absurda orättvisorna.

Om argumenten tryter kan vi alltid påminna om hotellverksamheten, renovräkningarna, bruksvärdesprövningarna, usla renoveringar, klimatfrågorna och en lagstiftning som i praktiken slaktat borätten, när medborgare inte kan betala sin hyra längre.

HGF Solna
Styrelsen”

Bilden till denna text är vår egen.