Enligt lagen om anställningsskydd så ska man få fast jobb efter en viss tid med korta anställningar. Fackförbundet Kommunal har i sitt kollektivavtal för äldreomsorgen en paragraf som ger arbetsköparna rätt att avtala bort detta. En medlem i Husby arbetarcentrum har bittert fått erfara vad det kan leda till när arbetsköparen lurade henne att skriva på ett papper som de sa var ett “anställningsavtal”. I själva verket så avtalade hon bort rätten till fast jobb.

Det heter att Lagen om anställningsskydd (LAS) är “tvingande” vilket betyder att man inte kan avtala bort skyddsreglerna i LAS. Men… det gäller inte sosse-facken som genom kollektivavtal kan avtala bort vissa regler t.ex. rätten att få fast jobb efter en viss tid. Så här står det i Kommunals avtal:

“Mom 2 Avstående tillsvidareanställning. Medarbetare får på eget initiativ efter skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren avstå konvertering från visstidsanställning till tillsvidareanställning. Sådan överenskommelse gäller i sex månader. Medarbetare kan på nytt avstå tillsvidareanställning enligt denna regel”

De som är aktiva i Husby arbetarcentrum berättar om hur arbetare ofta kommer och berättar om att Kommunal har “svikit” dem och att Kommunal “är på chefens sida” osv. Kommunal utgår från den “svenska modellen” vilket innebär att de vill vara kompis med arbetsköparna istället för att kämpa mot dem. Denna inställning gör att de inte vill ta strid för förbättringar i kollektivavtalen. Istället ger de bort rättigheter för att få något litet. Kommunals taktik att inte “reta” arbetssköparna fungerar inte enligt Husby arbetarcentrum.

Så här ser de avtal ut som arbetsköparna ibland försöker lura arbetarna att skriva på.