Husby arbetacentrum (HAC, Husbys lokala fack) har skickat ett kravbrev till ett företag vårdbranschen. HAC krävde ersättning för en olaglig uppsägning. Företaget som inte ville betala en krona vill nu plötsligt betala 69 000 kr.

Arbetaren accepterar inte detta bud och HAC fortsätter kampen för att medlemmen ska få en verkligt skälig ersättning för lagbrottet.

Kapitalisten som driver företaget har sugit ut arbetaren under lång tid och satte arbetaren i ett mycket svårt läge genom att plötsligt sparka henne.