Den lilla gruppen av parasiter som styr företag och offentlig verksamhet i Sverige blir allt mer cynisk i sin jakt på högre vinster. Allt fler arbetare offras för de allt högre vinsterna. Arbetarna skapar allt av värde men betalar med sin liv för att finanskungarna ska kunna samla på sig enorma rikedomar.

Arbetarklassen är den procentuellt största klassen i Sverige, 49,3% av befolkningen eller  5 198 000 personer. Det är också den grupp i Sverige som utsätts för mest faror på sina arbetsplatser, om man tittar på statistik över dödsolyckor och andra olyckor på arbetsplatserna.

Under 2023 dog 65 arbetare i olyckor på jobbet. Det är den högsta siffran sedan 2011. Hur många som blivit skadade i arbetsplatsolyckor 2023 finns det fortfarande inga uppgifter på men 2022 skadades 35 400 personer med frånvaro som följd.

De arbetsplatser där det sker mest olyckor är inom vården och inom byggbranschen. Oftast är det fallolyckor på låg höjd tillsammans med negativ stress som gör att vårdyrken utgör en risk för arbetsskador. Sättet som arbetare i byggbranschen oftast skadar sig på är fall från höga höjder.

Vad beror det på att arbetare dör och blir skadade i högre grad nu?

På byggarbetsplatser använder sig ofta entreprenören av underleverantörer, ofta i flera led. Undersökningar har visat att arbetsmiljöarbetet blir mindre och mindre viktigt ju längre ned i underleverantörs kedjan man kommer. Entreprenören bryr sig oftast inte om säkerheten hos de företag de anlitar, utan väljer de som har det billigaste priset. Pengar före människor välmående.

Vården har privatiserats och även här styr vinsten verksamheten. Många kvinnor har berättat att de är underbemannade och att tiden inte räcker till. Man har inte tid att vänta på någon kollega när man utför något moment som kräver tunga lyft.  Då är det lätt att man tar i och lyfter själv eller lyfter fel. Patienterna finns det heller ingen tid för, vilket i sig är ett stressmoment.  Risken att skadas på arbetet har även ökat i andra branscher.

Lönerna är dåliga och säkerheten har låg prioritet när det gäller arbetarklassen. Arbetsuppgifterna är tunga och blir farliga pga stress. Samtidigt blir det svårare att få hjälp från den offentliga makten. Något vi måste ändra på.

Vi arbetare måste kräva av staten och företagen att säkerhetsarbetet får ta plats och kosta pengar. Vi ska inte behöva gå till jobbet och hoppas på att vi överlever bara för att aktieägare och finanskapitalister ska få mer pengar i sina gömmor.
Mer lokala kämpande kollektiv som kontrollerar och höga böter för arbetsköparna innan dödsolyckorna händer!!