Den svenska staten har skrivit under på många rättigheter som de struntar i. Vår reporter talade en dag med Peter från Kenya om hans liv. Peter berättade att han bott i Sverige i 15 år men att han ska utvisas trots att han har tre döttrar i Sverige som inte kommer kunna träffa honom. Svenska staten följer inte de internationella avtal om rättigheter de skrivit under. Principerna om “Barnets bästa” och “Rätt till familjeliv” lyfts bara fram om det gynnar statens förtryckande och  rasistiska agenda.

När Peter kom till Sverige sökte han om uppehållstillstånd, asyl pga skyddsbehov. Han fick avslag på sin ansökan och sitt överklagande. Peter träffade en kvinna och de blev sambo. Så småningom fick de tre döttrar, idag 13, 8 och 5 år. Deras förhållande ledde till separation 2021 men Peter har behållit kontakten med döttrarna och de träffas varje vecka.

Mamman till Peters barn har permanent uppehållstillstånd tillsammans med de två äldsta döttrarna, den tredje dottern förväntas få uppehållstillstånd inom snar framtid. Peter har fått avslag 4 ggr på sin ansökan om uppehållstillstånd och har under många år levt utan hopp och med rädsla för att behöva lämna sina barn.

Peter har under sin tid i Sverige byggt upp ett välfungerande liv och har både lägenhet med förstahandskontrakt och ett fast arbete där han är omtyckt och där arbetsgivaren sagt sig vilja hjälpa honom då han behövs på arbetsplatsen. Han har återigen fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd både hos Migrationsverket och Migrationsdomstolen.

Strax före jul 19 dec 2023 fick han svar på sin senaste ansökan. Alla antar ju att myndigheterna i Sverige inte fungerar under Jul och svarstiden på 2 veckor sträckte sig över jul och nyårshelgerna, vilket resulterade i att han inte hann svara. Migrationsverket beslutade då att dra in hans arbets- och uppehållstillstånd.

Bye bye children den 18 februari

Migrationsverket kommer att skicka Peter till Kenya 18-19 feb 2024.  Det går kanske att ordna i framtiden att Peter får återförenas med sina barn i Sverige ,även om det med Sveriges nuvarande politiska ledning är mycket osäkert.

När Peter skickas tillbaka kommer han att förlora sitt hyreskontrakt (han kan inte betala hyran) och sitt fasta jobb och inte minst så mister han sina barn och barnen förlorar sin pappa.

Peter ska utvisas samtidigt som Svenskt Näringsliv uppger att behovet av arbetskraft kommer att öka med 265 000 personer fram till 2031 inom vård och teknikyrken. Peter jobbar just med teknik.

/ Marit Andersson