Efter att hyresgäster i ökad omfattning börjar lämna in klagomål börjar nu myndigheterna röra på sig. Den första 1 februari kommer Miljöförvaltningen gör en inspektion för att kontrollera om Victoriahem “följer miljölagarna”.