Vi hyresgäster i Husby, skriver till er med ett tungt hjärta. Victoriahem som äger många lägenheter i Husby driver en kampanj av gentrifiering och försummar underhållet m.m.. De höjer ständigt hyran varje år, i en av Stockholms mest fattiga förorter och nu vill de även ta betalt för vatten (både varmt och kallt).

Victoriahem spenderar pengar på att bygga om gårdar i syfte för att förbättra utseendet. Men detta är enbart ett kosmetiskt ingripande för att dölja förfallet i hyreshusen runt omkring, i de lägenheter vi människor bor i. De alternativ som är attraktiva för dem är de som kräver minst ekonomiskt ansvar. De hävdar ständigt att de går på knäna ekonomiskt men de årsredovisningar som finns att tillgå via Bolagsverket talar ett annat språk.

Barnen lider

Vi fryser, våra barn fryser, ventilationen fungerar ibland och Victoriahem “konceptetrenoverar” en lägenhet åt gången, vilket skapar ett konstant buller som är oacceptabelt för oss hyresgäster. Victoriahem underhåller inte lägenheterna enligt lag och sopnedkasten översvämmas regelbundet pga försummat skötsel vilket ofta medför en ohygglig lukt i trapphusen. Det är ingen tillfällighet att Victoriahem (och föregångaren Hembla) var med på listan över Sveriges värsta hyresvärdar både 2021 och 2023.

Har inte hjälpt att kontakta myndigheter

Vi har under en viss tid vänt oss till olika politiker, samt myndigheter och organisationer, som till exempel Miljöförvaltningen, Hyresgästföreningen, samt Hyresnämnden. Samtliga kontakter resulterade i långa byråkratiska processer med varierande resultat. Vi bestämde oss för att börja protestera och demonstrera mot Victoriahem vilket vi kallade “en blockad” i enlighet med en numera bortglömd tradition inom hyresgäströrelsen. 

En mindre protest ägde rum fredagen den 1 december 2023, mellan kl:14-15:00 utanför Victoriahems kontor på Bergengatan 4 i Husby. Närvarande var bland annat Österrikes statstelevision (Österreichischer Rundfunk) som gör en film om Victoriahems ökända ägare Vonovia i olika länder. Hyresgäster lät sig filmas när de berättade om missförhållandena.

Victoriahem har på grund av detta och andra protester svarat med hotbrev mot flera hyresgäster. I breven skriver de att de hotar vräka hyresgästerna om de inte slutar protestera. Det hotar även med polisanmälningar, precis som att det vore ett brott att genomföra en protest utanför hyresvärdens kontor och dela flygblad. De påstår att kontoret blev “blockerat” trots att deras öppettider vid tidpunkten enbart var måndagar 16.00-18.00 och torsdagar 09-11:00. De hävdar att vi störde ordningen, samt uppmanat till att förstöra egendom. Anklagelser utan substans. 

Hyresgäster som har hjälpt sina grannar i Hyresnämnden och hjälpt till med att göra besiktningar av lägenheter som ett led i arbetet med att beskriva bristerna för Hyresnämndens prövning har utpekats som “ledare” och offentliga möten har övervakats av Victoriahem som via sina jurister hänvisat till vad som sagts på offentliga möten i Husby. Det blir än värre av att påståendena om vad som sagts är påhittade. Ett tyskt, vida ökänt bolag som åsiktsregistrerar i Sverige? Vad hände med yttrandefriheten, demonstrationsfriheten och mötesfriheten? Står ni politiker bakom detta bolag? 

Utnyttjar myndigheter som påtryckningsmedel

Victoriahem har obefogat utnyttjat olika myndigheter som påtryckningsmedel. Socialtjänsten är ett exempel på detta. Victoriahem har “informerat” socialtjänsten om påhittade störningar och förmått dem att skicka brev till de berörda. En del hyresgäster som blivit hotade är föräldrar i flerbarnsfamiljer och i breven som går ut till familjerna så står det att socialtjänsten vid behov kan göra “hembesök” vilket uppfattas som negativt. När vi har kontaktat socialtjänsten så hade de svårt att förklara varför detta skulle vara aktuellt. Baktanken är att försöka skapa splittring i familjerna, att den ena föräldern ska ifrågasätta den andras engagemang. Detta blev särskilt uppenbart i samtal med områdeschefen som insisterade i att han skulle ha ett fysiskt möte med kvinnan i familjen där mannens engagemang skulle diskuteras. 

Är det rimligt att hyresvärden hotar med uppsägning för att hyresgäster protesterar mot att det är för kallt i lägenheterna? Som politiker, valda av oss hyresgäster i Husby så måste ni agera innan situationen trappas upp än mer. Vad tror ni kommer att hända när hyresgästerna inte längre kan använda legala metoder för att protestera mot vanvården av våra bostäder?

Respekterar inte lagar och regler i Sverige

Victoriahem är ett utländskt privat aktiebolag, vars intresse börjar, och slutar med hög vinstmarginal. De respekterar inte de regleringar som ska skydda hyresgästerna mot överutnyttjande och exploatering och tar varje tillfälle i akt för att försöka kringgå regelverket och balansera på gränsen mellan det tillåtna och otillåtna. Tusentals hyresgäster runt om i Sverige inväntar en dyster framtid. Vad tänker ni politiker göra? Ska ni stillatigande se på förfallet eller höja rösten och ta i med hårdhandskarna och expropriera (se 2 kap 7 § expropriationslagen) de vanvårdade hyreshusen i miljonprogrammet?

Styrelsen för föreningen Ort till ort i Husby, 2024-01-26