Öppet brev till Clara Lindblom bostadsborgarråd & ordförande i Svenska Bostäder

När det är val i Sverige väljer vi som bor här representanter som ska föra vår talan i, för oss, viktiga frågor. De kommunpolitiker vi röstat fram sitter enbart på sina poster på grund av oss, makten ni har, har ni enbart på grund av oss. I valet 2022 röstade många fram Vänsterpartiet på grund av hur partiprogrammet såg ut men även på Vänsterpartiets gamla meriter.

Vi upplever att du som representant för Vänsterpartiet har gått bort från partiprogrammet och att du i bostadsfrågorna går hyresvärdarnas ärenden snarare än dina väljares.

I Vänsterpartiets partiprogram kan man läsa att ni står för allas lika värde. Hur kommer sig det då ,att du inom kommunalpolitiken signalerar en  mer högerpolitisk inställning där kapitalet går före individen? Varför upplever många hyresgäster att du tillvaratar Svenska Bostäders vinstintressen före era väljares intressen?

Du som folkvald politiker säger att du inte kan göra någonting åt problemet med att Svenska Bostäder vill chockhöja hyrorna i Husby IGEN! Varför har vi då ens folkvalda politiker i Sverige?

Det har varit flera möten i frågan men du duckar effektivt frågorna som ställts genom att ge icke relevanta svar till de hyresgäster som varit på dessa möten.

På ett av dessa möten i Stadshuset (december 2023) deltog hyresgästen Jonis Awad från Husby tillsammans med ett antal personer även de boende i Husby. Jonis upplevde att du inte gav tydliga svar på de frågor som ställdes och att du tog parti för och försvarade Svenska Bostäder i din retorik.

Ni politiker bryter mot Järva avtalet som ingicks 2010 och som innebär att hyresgästerna själva skulle få bestämma vilken nivå av renovering de ville ha och hyrorna skulle höjas några hundralappar, inte till de  orimliga hyresnivåer som gäller idag.

En del av vår hyra ska gå till underhåll. Svenska Bostäder har i 50 år låtit lägenheterna förfalla istället för att kontinuerligt underhålla bostäderna. Sedan lägger ni de stora kostnaderna för nödvändiga renoveringar i knät på hyresgästerna. Vart har alla pengar som skulle gå till underhåll genom åren tagit vägen? De borde ju sparats och blivit en ansenlig summa med tiden, men kanske de gått till bonusar istället.

Makten är folkets inte makthavarnas och vi som trodde på att Vänsterpartiet ville oss väl här i orten får hitta något nytt att drömma om.

Erika Karlsson