Under 2024 ska, enligt regeringen och SD ,visitationszoner införas. Hur fungerar det? Vågar man röra sig fritt i Husby? Frågorna är många och många känner sig otrygga.

Vi i har vid flera tillfällen märkt att polisen inte har ett gott öga till de boende i områdena runt omkring Järvafältet. I Husby förekommer rätt ofta att invånarna känner sig illa behandlade och kränkta av polisen.

Visitationszonerna är inte permanenta utan en åklagare kan ta beslut om att en plats under en tid är visitationszon. Om det begås mycket brott i ett område är det risk för att det blir en sådan zon under en period.

I en visitationszon har polisen rätt, utan misstanke om brott, att kroppsvisitera och undersöka bilar och väskor. Nyheten är att polisen inte behöver ha misstanke om brott men upplevelsen befolkningen har är att polisen även innan visitationszonerna införts visiterar folk och undersöker fordon utan misstanke och lagstöd.

Detta ger polisen makt som kan missbrukas.

Hur det kommer att påverka oss vanliga boende beror alltså på vilket humör polisen är.