Efter att ha frusit i sina lägenheter under flera år gör nu hyresgäster på Nordkapsgatan 6 en gemensam anmälan till Miljöförvaltningen. 

Hyresgästerna berättar att de gjort många felanmälningar till Victoriahem men att inget händer. Victoriahem försöker att dra ner på energikostnaderna och håller därför nere temperaturen.

En hyresgäst berättar att det är föreningen Ort till ort som varit ute och knackat dörr och som sett till att det har gjorts en gemensam anmälan.

I sin anmälan skriver hyresgästerna att:

“Mätningar visar att den operativa lufttemperaturen ofta understiger 20°C och att golvtemperaturen i flera rum är under 18°C. Temperaturen understiger Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17)”

Miljöförvaltningen kan ge Victoriahem böter om de inte höjer temperaturen.