Vi kontaktade Ort till Ort:s styrelse under mellandagarna för att ställa några frågor. Ort till ort har funnits i Husby sedan 2020 och gjort sig kända för arbetet med hjälpa hyresgäster som har problem med Victoriahem och även för en stor loppis som varit i Husby centrum under det varma halvåret. 

Vad är Ort till ort?

-Ort till ort är en organisation för hyresgäster och som finns på några olika platser i Sverige. Ort till ort i Husby bildades 2020 eftersom vi inte tycker att den etablerade Hyresgästföreningen kämpar för hyresgästernas rättigheter och att det inte går att lösa allting i samförstånd med hyresvärdarna. Man måste pressa dem för att få igenom det man vill.

Vilka typer frågor arbetar ni med?

-Vi arbetar med alla möjliga frågor som hyresgästerna tar upp och alla de krav som de har som gäller boendet eller bostadsområdet. Vi tror inte på att ha en massa passiva medlemmar i första hand. Det viktigaste är att folk är aktiva och det har att göra med målet att vi vill få igenom våra krav och det hjälper det inte med passiva medlemmar?

Vad gör ni för att få igenom hyresgästernas krav?

-När det gäller enskilda människor som har problem så hjälper vi folk att klaga till olika myndigheter eller att skriva brev till hyresvärdarna. Om det inte fungerar så försöker vi med aktioner och protester. Vi arbetar också gentemot Hyresgästföreningen för att hyresgästerna ska få del av information som de sitter på. När Hyresgästföreningen förhandlar med hyresvärdarna så gör de det alltid hemligt. De kallar det förhandlingssekretess och när hyresgästerna får reda på vilka avtal de skrivit under så är det ofta redan för sent att påverka. Andra problem vi stöter på är att hyresvärdarna hotar hyresgästerna när de protesterar.

Varför är Ort till Orts engagemang viktigt?

-Vårt arbete är viktigt eftersom att vi utgör ett verkligt motstånd mot hyresvärdarnas ständiga jakt på högre vinster. Detta drabbar folk på många olika sätt.

Vi tackar för svaren och konstaterar att det är viktigt med motstånd mot hyresvärdarna som nu som utnyttjar bostadsbristen och människors utsatthet.

Vill ni själva ställa frågor till Ort till Ort kan man träffa representanter på Socialt Center i Folkets Husby på tisdagar kl 17-19 eller få kontakt på mail otohusby@gmail.com