Det tyska bolaget Victoriahem (Vonovia) har nu börjat att hota hyresgäster som protesterat mot dem. I breven som de skickat till flera hyresgäster skriver de att de räknar protester som “störningar” och att de kommer att säga upp avtalen om de fortätter.

Victoriahem har i olika undersökningar visat sig vara en av Sveriges allra värsta hyresvärdar. Hyresgästerna i Husby har länge klagat på mögel, kyla, vattenskador, obefintligt underhåll. Men när hyresgästerna nu genomför helt lagliga protester så får de alltså hotbrev från Victoriahem. Hyresgäster vi har pratat med beskriver Victoriahem den “värsta sortens skurkar” som borde sitta många år i fängelse på grund av den fysiska och psykiska misshandel de har utsatt hyresgästerna för genom att de låter många hyresgäster leva utan ventilation, i mögel och kyla osv.

En hyresgäst som vi pratat med säger så här: “De känner inte mig och de fattar inte vem de bråkar med. När skickar sådana hotbrev blir jag bara mer provocerad och kommer att kämpa ännu mer”.

En del hyresgäster som har fått brev har inte ens varit med och gjort protester. Victoriahem har troligen suttit och granskat bilder som ligger på nätet och försökt gissa sig till vilka som varit på plats.

Stilen att komma med helt grundlösa hot är kännetecknande för bolaget och de verkar helt okunniga om svensk lag. Protester utanför hyresvärdarnas kontor är fullt tillåtna och räknas inte som “störningar” enligt jordabalken. När i det tredje stycket från slutet skriver om “skadegörelse” blir det hela nästan parodiskt. De påstår att hyresgästen stått med en banderoll vilket alltså ska vara någon slags “skadegörelse”…