Regeringen försöker ständigt hitta på nya sätt att jaga och förtrycka vanligt folk. Ett nytt exempel är “Utbetalningsmyndigheten” som från den 1 januari ska specialisera sig på att förhindra “felaktiga utbetalningar från statliga medel”. Men stora problemet för folket i Sverige är inte att staten och kommunerna betalar ut en massa pengar i onödan utan att de snålar och stryper systemen överallt.

Här nedan är exempel på statens och kommunernas extrema åstramningar:

-Staten ökade helt fräckt avslagen på ansökningar om sjukpenning för att få ner antalet sjukdagar per person och år. Försäkringskassan har blivit en “avslagsmaskin“.

Mycket svårare att beviljas försörjningsstöd. Socialtjänstens handläggare har blivit allt mer restriktiva, visar forskning. Färre bifall, dels är beloppen lägre i dag än tidigare.

-Försäkringskassan har redan ökat antalet återkrav med 500-600 procent och detta gäller även personer inte har gjort fel. När Försäkringskassan själv gör fel, vilket inte händer sällan, så får den drabbade ett krav som ska betalas inom 30 dagar. Får man inte en avbetalningsplan (max 1 år) så har man 30 dagar på sig att betala tillbaka innan Försäkringskassan överlämnar ärendet till Kronofogden.

-Akassorna i Sverige betalar ut bland lägsta ersättningarna i hela EU. Som grädde på moset så kan man få vänta upp till ett år innan man får några pengar.

-2003 pensionerades den första årskullen i det reformerade pensionssystemet. Sedan dess har den allmänna pensionen minskat från 61 till 49 procent av lönen.

Staten har även gjort det svårare att få bostadsbidrag de senaste åren.
2014 fick ca 250.000 hushåll i hela Sverige bidraget. Då hade Sverige ca 9,7 miljoner invånare.
2022 fick ca 190 955 hushåll i hela Sverige bidraget. Nu har Sverige ca 10,5 miljoner invånare.

Med allt detta i bakhuvudet så kan man ju börja fundera över vilken legitimitet staten och kommunerna har… De klarar inte av att fixa bostäder och inte heller jobb (arbetslösheten bland de högsta i EU) …. och bostäder och skolorna och sjukvården lägger i de i händerna på parasiter som suger åt sig resurserna.