Det lokala facket i Husby (Husby arbetarcentrum) ser inte konflikter som något dåligt utan som ett sätt för arbetare att få igenom sina krav. När diskussionerna med företag och chefer inte går framåt så sätter de ofta igång en kampanj. 

Vi ringde upp Husby arbetarcentrum för att få reda på mer om deras arbete.

“Ibland vill inte arbetsköparen möta arbetarens krav, i vissa fall vill arbetsköparen (arbetsgivaren) kanske inte ens ha en diskussion. Så då måste vi använda vår kollektiva kraft för våra rättigheter ska bli erkända. Darför har vi en kampanjgrupp i Husby arbetarcentrum. Kampanjgruppen gör kampanjer för att få igenom våra medlemmars krav. Ett exempel skulle vara om ett företag inte har betalat arbetaren och inte vill gå med på förhandlingar. Husby arbetarcentrums ärendegrupp skickar då vidare det här till kampanjgruppen. Då startas en kampanj kring det genom informationsspridning, demonstrationer osv. Kampanjgruppen ansvarar för att se till att medlemmarnas krav förs fram till arbetsköparna och att vi uppnår kraven.”

Bilden kommer från kampanjen mot restaurang Plåtparken i Kista som sparkade en medlem på grund av att han haltar.