I norra Husby är husen relativt välskötta men i södra så är utemiljön och husen illa skötta, gårdshusen ruttnar och det är mögel på fasaderna. I norra delen så ser husen relativt nya ut. Varför är det så?

Skulden till det hela bär främst politikerna i Stockholm som har sålt husen i södra delen till privata husägare som låter husen förfalla. Politkerna gör inget åt det hela vilken måste tolkas som att politikerna går de privata husägarnas ärenden och många upplever att politikerna är ett slags springpojkar åt de stora företagen.

Numera är ägs husen i den södra delen av det tyska bolaget Victoriahem som snålar in på allt de kan. De har stora ekonomiska problem. Kommer de att gå i konkurs? Kommer kommunpolitikerna som styr just nu att hålla sitt löfte att köpa tillbaka husen om de får chansen? Om Victoriahem går i konkurs eller om de börjar sälja av hus på grund av de ekonomiska problemen så kommer troligen möjligheten uppstå.

Nedan är en gård bland Svenska bostäders hus i norra Husby och längst ner är bilder från Victoriahems gårdar i södra Husby.