Många hyresgäster som bor på Nidarosgatan, Nordkapsgatan och Tönsbergsgatan fryser just nu. Det beror på att Victoriahem snålar med värmen. På varje grad de kan sänka i lägenheterna så sparar de mycket pengar enligt en chef på bolaget.

Under veckan så har Victoriahem åkt runt och satt upp granar på gårdarna. Efter flera år så har de börjat igen att sätta upp granar enligt en hyresgäst. För att alla de hyresgäster som fryser så framstår granuppsättningen som ett brutalt hån. Istället för att lägga pengar på att underhålla lägenheterna och hålla varmt så delar de ut hamburgare på somrarna och på vintern så sätter de upp granar.