En flicka gick på en av Norlandias förskolor. Föräldrarna hade känt sig diskriminerade och upplevde att personal hade nedlåtande attityd mot barnet och anhöriga. En dag sa förskolans ledning något som drog både polis och åklagare till förskolan.

Personal hade bland annat påstått barnet var “hörselskadat” eftersom de tyckte att barnet inte svarat “när de ropar”. Detta var något som föräldrarna inte upplevt. Och när föräldrarna lämnat ett paket med blöjor så tog de ofta slut direkt eftersom förskolan använde blöjorna till andra barn.

Barnet behövde specialkost men det respekterades inte och när anhöriga frågade om kosten så kom det ofta fram att barnet fåttt icke-anpassad kost. Resultatet blev att när barnet inte åt förskolans icke-anpassade kost så fick hon en banan och gick hungrig hela dagen.

Polis, läkare, åklagare och advokat inspekterar barnets underliv

Den 21:a november i år så blev föräldrarna kontaktade av åklagaren Hedda Wittbom-Skog. Upprinnelsen till detta var att föräldrarna av religiösa skäl bett förskolan om att den enda manliga personalen inte skulle hjälpa barnet vid toalettbesök. Förskolans ledning kontaktade då socialtjänsten och påstod att barnet var “könsstympat”. Detta ledde till att polis och läkare, åklagare och en advokat kom till förskolan och inspekterade barnets underliv. Det visade sig då att barnet inte har blivit könsstympat.

Barnet traumatiserat

Barnet är nu traumatiserat och blir orolig och skriker vid blöjbyten. Familjen har tagit detta mycket hårt och de har förlorat allt förtroende för de inblandade. Modern vågar inte låta barnet gå på Norlandias förskolor och har ansökt om att barnet ska få gå på en kommunal förskola.

Kommunen vägrar undersöka saken

Missförhållandena är så pass allvarliga att föräldrarna kräver att kommunen stänger förskolan. Kommunen som har inspektionsansvar över privata förskolor vill inte göra något alls eller ens diskutera frågan och har svarat att de tycker att Norlandias ledning ska kontaktas istället.